DARMOWA wysyłka w NL od € 20,- Dostawa na terenie UE w ciągu 1-3 dni roboczych * Dyskretne opakowanie
World's best assorted online smart shop
spacemileshop icon Spacemiles - Odbierz zniżkę - Więcej info

Oświadczenie o ochronie prywatności Future Necessities B.V. // https://www.sirius.nl

O naszej Polityce Prywatności

Future Necessities B.V. bardzo dba o Twoją prywatność. W związku z tym przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (poprawy) naszych usług i ostrożnie obchodzimy się z zebranymi przez nas informacjami o Tobie i Twoim korzystaniu z naszych usług. Nigdy nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych. 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i usług Future Necessities B.V., które są na niej udostępniane. Datą wejścia w życie niniejszych warunków jest 24/05/2018, wraz z publikacją nowej wersji tracą ważność wszystkie poprzednie wersje. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane są przez nas gromadzone na Państwa temat, do czego dane te są wykorzystywane i z kim oraz na jakich warunkach dane te mogą być udostępniane osobom trzecim. Ponadto wyjaśniamy Państwu, w jaki sposób przechowujemy Państwa dane i jak chronimy je przed nadużyciem oraz jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z naszą osobą kontaktową w sprawach dotyczących prywatności, dane kontaktowe znajdują się na końcu naszej polityki prywatności. 

Aby obsługiwać kwestie związane z zamówieniem cyfrowym i badać wszelkie usterki, rejestrujemy adres IP i lokalizację użytkownika. Nie przechowujemy tych danych dłużej, niż uznamy to za konieczne.

O przetwarzaniu danych

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy (lub zlecamy ich przechowywanie), jakich technik bezpieczeństwa używamy i dla kogo dane są przejrzyste. 

Oprogramowanie sklepu internetowego

System sklepów niestandardowych

Nasz sklep internetowy jest tworzony za pomocą oprogramowania naszego web developera. Dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w celu świadczenia naszych usług, są udostępniane naszemu programiście internetowemu. Nasz web developer ma dostęp do Twoich informacji, aby zapewnić nam (techniczne) wsparcie, nasz web developer nigdy nie będzie używał Twoich informacji do żadnych innych celów. Nasz web deweloper jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa na podstawie zawartej przez nas umowy. Te środki bezpieczeństwa polegają na zastosowaniu szyfrowania SSL i silnej polityki haseł. Nasz programista internetowy wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia informacji technicznych dotyczących korzystania z oprogramowania przez użytkownika, nie gromadzi i nie przechowuje żadnych danych osobowych. Nasz web developer zastrzega sobie prawo do udostępniania zebranych danych w ramach własnej grupy firm w celu dalszego doskonalenia serwisu.

Poczta elektroniczna i listy mailingowe

MailChimp

Nasze biuletyny e-mail wysyłamy za pomocą MailChimp. MailChimp nigdy nie będzie używał Twojego imienia i adresu e-mail do własnych celów. Na dole każdej wiadomości wysyłanej automatycznie za pośrednictwem naszej strony internetowej znajduje się link "wypisz się". Wtedy nie będziesz już otrzymywać naszego newslettera. Twoje dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób przez MailChimp. MailChimp wykorzystuje pliki cookie i inne technologie internetowe, które umożliwiają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane. MailChimp zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji o użytkowniku w celu dalszego doskonalenia swoich usług oraz do udostępniania informacji osobom trzecim w ramach tego procesu. 

Office365

Korzystamy z usług Office365 do regularnego biznesowego ruchu e-mailowego. Strona ta podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie i uszkodzeniu Państwa i naszych danych. Office365 nie ma dostępu do naszej skrzynki odbiorczej, a my traktujemy cały nasz ruch mailowy poufnie.

Payment processors

DialXS

Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym korzystamy z platformy DialXS B.V. DialXS BV. przetwarza Twoje nazwisko, adres i dane miejsca zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. DialXS B.V. podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych. DialXS B.V. zastrzega sobie prawo do wykorzystania Państwa danych w celu dalszego doskonalenia swoich usług oraz do udostępnienia danych anonimowych osobom trzecim. Wszystkie powyższe gwarancje w odniesieniu do ochrony Państwa danych osobowych dotyczą również tych części usług DialXS, w które angażują one osoby trzecie. DialXS B.V. nie przechowuje Państwa danych dłużej niż jest to dozwolone przez prawo.

Recenzje

Trustpilot

Recenzje zbieramy za pośrednictwem platformy Trustpilot. Jeśli zostawiasz recenzję za pośrednictwem Trustpilota, musisz podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także opcjonalnie numer zamówienia. Jeśli podany jest numer zamówienia, Trustpilot połączy Twoje dane z zamówieniem. Trustpilot publikuje również Twoje nazwisko na własnej stronie internetowej. W niektórych przypadkach Trustpilot może skontaktować się z Tobą w celu wyjaśnienia Twojej opinii. W przypadku gdy zaprosimy Cię do pozostawienia recenzji, podzielimy się z Trustpilotem Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail i numerem zamówienia. Będą oni wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu zaproszenia Cię do pozostawienia recenzji. Trustpilot podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Transport i logistyka

PostNL i UPS

Jeśli złożysz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie przesyłki do Ciebie. Do realizacji dostaw korzystamy z usług PostNL i UPS. W związku z tym konieczne jest udostępnienie przez nas Twojego imienia i nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania firmie PostNL lub UPS. PostNL i UPS wykorzystują te informacje wyłącznie w celu realizacji umowy. W przypadku, gdy PostNL i UPS zaangażują podwykonawców, PostNL i UPS udostępnią Twoje dane również tym stronom.

Fakturowanie i rachunkowość

Exact

Korzystamy z usług Exact Holding B.V., aby na bieżąco aktualizować naszą administrację i księgowość. Dzielimy się Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem i miejscem zamieszkania oraz danymi dotyczącymi Twojego zamówienia. Dane te są wykorzystywane do zarządzania fakturami sprzedaży. Twoje dane osobowe będą wysyłane i przechowywane w sposób chroniony. Spółka Exact Holding B.V. jest zobowiązana do zachowania poufności i będzie traktować Państwa dane w sposób poufny. Exact Holding B.V. nie będzie wykorzystywać danych osobowych użytkownika do celów innych niż opisane powyżej.

Zewnętrzne kanały sprzedaży

Bol.com

Sprzedajemy (część) naszych artykułów za pośrednictwem platformy Bol.com. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem tej platformy, Bol.com udostępnia nam swoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do realizacji zamówienia. Obchodzimy się z Państwa danymi poufnie i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane przed utratą i nieuprawnionym użyciem.

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania

Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany z przekazanym przez Ciebie zamówieniem. Nie wykorzystujemy Państwa danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeżeli udostępnią nam Państwo dane, a my wykorzystamy je do skontaktowania się z Państwem - inaczej niż na Państwa prośbę - w późniejszym terminie, prosimy o wyraźną zgodę na to. Twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przestrzegania obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Wszystkie te osoby trzecie są zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie umowy między nimi a nami lub przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Dane zbierane automatycznie

Dane, które są automatycznie zbierane przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego doskonalenia naszych usług. Dane te (np. Państwa adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Współpraca w dochodzeniach podatkowych i karnych

Kiedy nadarzy się okazja, firma Future Necessities B.V. może być prawnie zobowiązana do udostępnienia Państwa danych w związku z dochodzeniem podatkowym lub karnym prowadzonym przez rząd. W takim przypadku będziemy zmuszeni do udostępnienia Państwa danych, ale sprzeciwiamy się temu w ramach możliwości oferowanych nam przez prawo.

Okresy przechowywania

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że zachowamy Państwa profil klienta do momentu, gdy wskażą Państwo, że nie chcą już Państwo korzystać z naszych usług. Jeśli pan nam to wskaże, potraktujemy to również jako prośbę o zapomnienie. Zgodnie z obowiązującymi wymogami administracyjnymi, jesteśmy zobowiązani do przechowywania faktur z danymi (osobowymi) użytkownika, więc będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo będzie to miało miejsce w danym okresie. Pracownicy nie mają już jednak dostępu do Państwa profilu klienta i dokumentów, które stworzyliśmy w wyniku Państwa zadania.

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa holenderskiego i europejskiego, jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie to są prawa i jak można się na nie powoływać.

Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, będziemy przesyłać kopie Państwa danych tylko na Państwa znany nam już adres e-mail. W przypadku, gdy chcą Państwo otrzymać dane na inny adres e-mail lub np. pocztą, poprosimy Państwa o dokonanie identyfikacji. Prowadzimy rejestr przetwarzanych wniosków, a w przypadku zapomnienia o wniosku, administrujemy danymi anonimowymi. Wszystkie zestawienia i kopie danych otrzymują Państwo w formacie danych nadającym się do odczytu maszynowego, który stosujemy w naszych systemach.

W każdej chwili masz prawo do złożenia skargi do Urzędu Danych Osobowych, jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w sposób nieprawidłowy. 

Prawo do kontroli

Zawsze masz prawo wglądu do danych, które przetwarzamy (lub które przetwarzaliśmy) i które odnoszą się do Twojej osoby lub które można prześledzić wstecz do Ciebie. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. Następnie w ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeżeli Państwa wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prześlemy Państwu na znany nam adres e-mail kopię wszystkich danych wraz z przeglądem procesorów, które te dane przechowują, z podaniem kategorii, w jakiej dane te zostały zapisane.

Prawo do sprostowania

Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy (lub przetwarzaliśmy) i które odnoszą się do Twojej osoby lub które mogą być w każdej chwili zmienione. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. Następnie w ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeżeli Państwa prośba zostanie uwzględniona, prześlemy Państwu potwierdzenie, że dane zostały zmodyfikowane na adres e-mail, który posiadamy w pliku.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma zawsze prawo do ograniczenia danych, które przetwarzamy (lub przetwarzaliśmy) w odniesieniu do jego osoby lub które mogą zostać odnalezione. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. Następnie w ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeżeli Państwa wniosek zostanie uwzględniony, prześlemy Państwu na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że dane nie będą przetwarzane do momentu zniesienia ograniczenia.

Prawo do przenoszenia

Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy (lub które przetwarzaliśmy) i które odnoszą się do Twojej osoby lub które mogą być odnalezione w Twoim imieniu, zostały wykonane przez inną osobę. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. Następnie w ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeżeli Państwa wniosek zostanie uwzględniony, prześlemy Państwu kopie wszystkich danych dotyczących Państwa, które zostały przetworzone lub które zostały przetworzone w naszym imieniu przez innych przetwórców lub osoby trzecie, na znany nam adres e-mail. Z dużym prawdopodobieństwem nie będziemy już w stanie kontynuować świadczenia usługi w takim przypadku, ponieważ wtedy nie będzie można zagwarantować bezpiecznego łączenia plików z danymi.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

W razie potrzeby mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Future Necessities B.V. lub w jej imieniu. W przypadku Państwa sprzeciwu natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu rozstrzygnięcia Państwa sprzeciwu. Jeżeli Państwa sprzeciw jest uzasadniony, udostępnimy Państwu kopie danych, które przetwarzamy (lub które przetwarzaliśmy), a następnie trwale zaprzestaniemy ich przetwarzania. 

Użytkownik ma również prawo nie podlegać automatycznemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w taki sposób, aby prawo to miało zastosowanie. Jeśli są Państwo zdania, że tak jest, prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową w sprawach dotyczących prywatności. 

Pliki cookie

Google Analytics

Za pośrednictwem naszej strony internetowej, cookies są umieszczane przez amerykańską firmę Google, w ramach usługi "Analytics". Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających. Dostęp do tych danych może być wymagany przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje w celu zapewnienia dostępu do nich. Zbieramy informacje o zachowaniach użytkowników podczas surfowania i udostępniamy te dane firmie Google. Google może interpretować te informacje w połączeniu z innymi zestawami danych w celu śledzenia ruchów użytkownika w Internecie. Google wykorzystuje te informacje między innymi do oferowania ukierunkowanych reklam (Adwords) oraz innych usług i produktów Google.

Pliki cookie osób trzecich

W przypadku, gdy rozwiązania programowe stron trzecich wykorzystują pliki cookie, jest to zaznaczone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednakże, zawsze znajdziesz najnowszą wersję na tej stronie. Jeśli nowa polityka prywatności wpłynie na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane o Tobie dane, powiadomimy Cię o tym fakcie drogą mailową.

Dane kontaktowe

Future Necessities B.V.

Bergstraat 23
6131AV Sittard
Nederland

Telefon: (046) 457-5800
Email: [email protected]

Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących prywatności

Guy Boels

Podążaj za nami:
DARMOWA wysyłka w NL od € 20,- Dostawa na terenie UE w ciągu 1-3 dni roboczych * Zawsze bezpłatny prezent z zamówieniem
Worlds best assorted online smartshop Doskonała
4.9
Na podstawie 5.308 Opinie
Czy masz ukończone 18 lat?

Proszę wziąć pod uwagę ustawodawstwo kraju, do którego chcesz wysłać swoje zamówienia. Nasz sklep internetowy podlega prawu holenderskiemu.

Klikając Kontynuuj, potwierdzasz, że masz 18 lat lub więcej oraz że zapoznałeś się z naszym ostrzeżeniem dotyczącym obowiązujących przepisów i akceptujesz je.

Kontyntynuj Opuszczać
Podążaj za nami:

Nasze fizyczne sklepy Sirius Smart są również OTWARTE

w Roermond NL Hamstraat 15
i Maastricht NL Oude Tweebergenpoort 7A
i Venlo NL Kleine Beekstraat 5

Jak chcesz otrzymać zamówienie? Dokonaj wyboru poniżej
Wybierz, w jaki sposób chcesz otrzymać zamówienie
Wybierz kraj dostawy
Wybierz swój kraj:
Dlaczego o to pytamy?

Niestety nie jest możliwe wysłanie całego asortymentu do wszystkich krajów. Czasami jednak istnieje możliwość wysłania produktów w różnych paczkach.

Proszę wybrać sklep
Wybierz sklep:
Kontyntynuj
Ten wybór zawsze można zmienić w koszyku.
Używasz starej przeglądarki. W związku z tym nie możemy zagwarantować, że witryna będzie działać prawidłowo. Zaktualizuj przeglądarkę lub użyj innej, aby zapewnić lepszą obsługę.